Story behind

TRINITY project je prostorem pro lidi, kteří se chtějí setkávat s křesťanstvím a s Bohem způsobem, který jim je blízký.

Kdo jsme?
Jsme skupina lidí, kteří vidí potřebu takového projektu v naší zemi.
Jsme skupina lidí, kteří chtějí odevzdávat život Bohu a být mu k dispozici.
Jsme skupina lidí, kteří jsou mladí a jsou tu pro mladé.

Co chceme?
Chceme přinášet na tuto zem Boží království a nikoliv naše království.
Chceme hledat Jeho vůli a ne naši.
Chceme vidět mladé lidi kolem nás, jak žijí opravdu plné životy.
Chceme nabídnout mladým lidem prostor a přístup k víře, který jim je blízký.
Chceme odpovídat na Ježíšovy výzvy, chceme přinášet světlo do temnoty a být solí země.
Chceme se modlit. A to nejen za ty, kdo už Boha znají, ale za celé naše město.
Chceme jít a hlásat evangelium.

Věříme, že jsme chrámem Ducha Svatého.
Věříme, že žije v nás a my chceme žít s Ním.

Skrze všechny tyto projekty chceme tvořit jednotu, vytvářet jedno velké společenství.

Tuto naší vizi chceme naplnit těmito projekty:

Trinity Link – evangelizační videa
Krátká slova či svědectví mladých lidí sloužící ke vzdělání a povzbuzení sdílená na Youtube.
Odkaz: youtube.com/user/trinityplatform, trinityproject.cz/link

Trinity Fashion – křesťanské oblečení
Chceme vyrábět oblečení a doplňky sloužící k evangelizaci lidí kolem nás. Chceme, aby oblečení bylo aktuální a vyrovnalo se dnešním trendům.
Odkaz: trinityproject.cz/fashion

Trinity Blog – evangelizační blog
Podobným stylem jako u projektu Trinity Link chceme psaným textem sdílet myšlenky a svědectví o Bohu v našich životech.
Odkaz: trinityproject.cz/blog