Viva Verdi!

martinKdyž jsem se zamýšlel nad tím, s čím bych se s vámi podělil, tak mě napadlo několik témat. Nakonec zvítězil návrat ke kořenům nebo jak to nazvat…

Když se lidé doví, že jsem konvertita, tak se mě často ptají, jak jsem se k víře dostal. A já musím po pravdě odpovědět, že takovým prvním impulzem pro mě bylo shlédnutí záznamu italské opery Nabucco od G. Verdiho.

Příběh opery je zasazen do období tzv. babylonského zajetí Židů a – i když neodpovídá přesně biblickému popisu událostí – tak je to příběh působivý. Kromě skvělé Verdiho hudby a výborného provedení v podání milánské La Scaly mě zaujalo libreto, tedy text Nabucca, který jsem mohl sledovat díky titulkům v češtině. Jde o to, že se v této opeře neustále někdo modlí! Z této opery je samozřejmě známý sbor Židů „Va, pensiero,“ hymna italského Risorgimenta, což je ale parafráze žalmu 137: „U řek babylónských, tam jsme sedali a plakali, když jsme vzpomínali na Sión…“
Ovšem ne jen, že se postavy modlí, ony se i obracejí k Bohu! Nejprve prosí velekněz Zaccharia o ušetření židovského národa, ale není vyslyšen a jeruzalémský chrám s celým městem padají do rukou pyšného babylonského krále Nabucca. V zajetí se pak opět Zaccharia přimlouvá za osvobození. Nabucco, opilý mocí, se v jeden okamžik prohlásí za božstvo a vyžaduje po všech, aby mu vzdali příslušnou úctu.
V tuto chvíli je stižen šílenstvím a je svou nevlastní dcerou (ta je plodem fantazie tvůrce libreta, v Bibli o ní není ani slovo) zbaven vlády. Ta se chce pomstít na Izraeli a nechává odsoudit celý národ k smrti, včetně své nevlastní sestry, vlastní Nabuccovy dcery (opět „doplněk“ libretisty; nezapomínejte, že opery bývají zamotanější než telenovely), která konvertovala k židovské víře.
Když král zjistí, že je vězněm a že mu žádný z lidí nemůže pomoci, tak se obrací k Bohu: „Bože Izraele, odpusť, své modly zničím, vystavím ti oltáře, chrámy tobě zasvěcené.“ Ve chvíli svého největšího ponížení je vyslyšen, snad pro svou pokoru, a dostává zpět svůj trůn a začíná plnit slib – ničí Baalovu sochu a slavnostně propouští židovský národ zpět do své země. Tak je vyslyšena i úvodní modlitba starého velekněze Zaccharii z prvního dějství.

Verdi jistě nepsal svoji operu proto, aby v někom probouzel víru, ale proto, aby probudil italský národ. Jako „vedlejší produkt“ se mu ale podařilo to, že jsem se poprvé spolu s jeho postavami modlil a četl (nebo spíš slyšel a viděl) některé scény z Bible. Tedy Viva Verdi!

Martin

Napsat komentář