Růst

V posledním čase si kladu otázku jak a ČÍM NAPLNIT DNY, které prožívám, aby měly smysl. Uvědomuji si, že možností, které se nabízejí je spousta, ale jen některé mají pro mě HODNOTU a POTENCIÁL dát mi růst. Vlastně jsem přišel na fakt, že chci růst a rozvíjet se v určitých směrech. Abych tento růst a rozvoj mohl nastartovat a následně udržovat potřebuji ZNÁT CÍL. Proto jsem si sedl a jednoduše si zapsal,  co chci dosáhnout v následujícím dvouletém čase mého studia. Uvědomil jsem si, že rozvoj v určité OBLASTI SE ČASTO POJÍ s rozvojem a růstem jiné oblasti.

Například pokud budu chtít dosáhnout zdokonalení v angličtině, potřebuji kromě času stráveného nad studiem jazyka také trávit nějaký čas běžným fyzickým cvičením, abych udržoval kondici, vytrvalost a celkovou bělost spojenou s chutí se učit.

  • Jan 3, 30 On musí růst, já však se menšit.

Podobně je tomu ale i s mým duchovním životem, kde při modlitbě rozjímání Božího slova po ránu, potřebuji být vyspaný z předešlé noci, abych mohl fungovat a soustředit se na to co mi Hospodin do daného dne chce sdělit. Pokud nejsem vyspaný, nedokážu se nejen soustředit, ale nemám vůbec chuť Bohu naslouchat. Pak se přirozeně touha mého srdce, vrací k zahřáté posteli místo abych myslel na vnitřní oheň, který chce v mém srdci rozžehnout plamen Hospodinův svým životodárným slovem.

  • 1. Samuelova 3, 19 Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem.

Proto zásadní co bych rád rozvinul je OBLAST MÉHO MYŠLENÍ, aby se rozvinulo DO PODOBY KRISTOVA MYŠLENÍ, jak často vybízí apoštol Pavel. Je to oblast pro mě významná i z toho důvodu, že v myšlence se vše rodí, neboť MYŠLENKA JE MATKOU ČINU A NÁSLEDNÉHO DÍLA. Uvědomuji si stále více, že mé MYŠLENÍ POTŘEBUJE určitou HYGIENU, POKOJNOU ATMOSFÉRU ZRÁNÍ i KVALITNÍ ZDROJE k sycení.

  • Žalmy 145, 16 otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.

Už katechismus mě učí, že milost předpokládá přirozenost a já dle svých zkušeností poznávám, že to platí jak pro moji přirozenost v oblasti tělesné, tak i pro oblasti duševní, sociální i duchovní. Každá z těchto oblastí nějak souvisí s těmi ostatními třemi a pokud se chci zdravě rozvíjet v jedné, konkrétní, potřebuji se přirozeně rozvíjet i následujících třech, aby můj život byl vyvážený a schopný RŮST ZDRAVĚ A DLOUHODOBĚ. A to ostatně platí i VE VZTAZÍCH S BOHEM, SEBOU, DRUHÝMI I CELÝM STVOŘENÍM. Aby něco pevně stálo je ideální trojnožka. Ta se dá postavit kamkoli a stojí aniž by se kývala. Proto i já chci rozvíjet svůj život po stránce fyzické, duševní i duchovní, aby mé vztahy byly živé a pevné za všech životních okolností. A také o mně a těch co jsou mi drazí platilo apoštolovo slovo:

  • Efezským 4, 13 všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.

________________________

Zdravím jmenuju sa Milan. Jelikož su moravský Slovák rád si dám dobrou klobásu a posedím s dobrými lidmi na kus řeči. Nejraději ale mluvím o Božích tajemstvích, které se mi odkrývají postupně v běhu života. Také rád naslouchám příběhům druhých, jak je Bůh vědomě či nevědomě provází a vede k zralosti a plnosti života.

Napsat komentář