Rozhovor s Bohem

julieDlouho jsem brala modlitbu jako samozřejmost, či jako jistou povinnost, kterou bych měla plnit. Ano, někdy jsem ze sebe vydala i víc než jen monotónně odříkaná slova, ale věřte mi, že málokdy. Až po mém úplném obrácení (či jak bych to nazvala) jsem pochopila, jak moc jsem se mýlila.

Zjistila jsem, že modlitba je úplný opak toho, za co jsem ji původně považovala. Dříve se mi do ní ani nechtělo, a teď? Teď je něčím, co miluji. Něčím, co neodvratně patří do mého života. Je to rozhovor s někým, kdo mne miluje a koho miluji já. Je to rozhovor s Bohem.

Mohlo by vás napadnout, že rozhovorem se rozumí aktivita obou stran a že Bůh přeci nemluví, ale to není pravda. Bůh jen komunikuje jinak, než jak jsme při rozhovorech zvyklí. Třeba prostřednictvím jiného člověka, či jistou situací… Zkrátka hlavní je, že On vždycky odpoví. Jen musíme mít otevřené oči. Někdy odpoví hned, někdy později a někdy úplně jinak, než jak očekáváme.

Mám jednu malou knížečku, ve které Ježíš říká: „Není nutné mnoho vědět, aby ses mi líbil – stačí, že mě velmi miluješ. Takže zde se mnou mluv tak, jako bys mluvil se svým nejlepším přítelem.“

Ano, tak bychom s Ním měli v modlitbě mluvit. Jako s nejlepším přítelem. Jemu se totiž můžeme svěřit naprosto se vším. On zná naše srdce. Vždy nám pomůže. A jeho přítomnost je neomezená. No není to skvělé?

Většina z nás je asi zvyklá modlit se ráno a večer, ale co takhle si s Bohem popovídat i během dne? Třeba po cestě do školy, nebo do práce, mu poděkovat za další den, který nám dal, nebo v autobuse poprosit za spolucestující. I tak se Mu můžeme přiblížit.

Avšak rozhovor s Bohem nemusí být jen slovně, může to být i rozhovor skutky. V období, kdy jsem nevěděla, jak se modlit, kdy jsem znovu začala upadat do oné monotónnosti, mi jeden kněz pověděl o dívce, která se modlila tancem. Tancovala pro Boha. Tak se modlila, tak s Ním komunikovala. Nebo i zpěvem křesťanských písniček se modlíme. Zkrátka modlení nemusí být již zmíněné monotónní odříkávání, máme tolik možností jak komunikovat s Bohem. Stačí jen touha se modlit. A ať už to bude v jakékoliv podobě, bude to krásné! Protože On nás vždy vyslechne!

Teď už jen s chutí do toho!

Julie

 

Napsat komentář