Přeslazený Valentýn nebo sv. Valentýn?

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Snímek2.jpg.

Znám řadu lidí, kteří Valentýna nesnáší. Jedním z důvodů je pravděpodobně, to, že jeho „Americká“ podoba je pro naši českou náturu přeci jen často příliš sladká.

Ale samotné poselství svátku sv. Valentýna je krásné. Dle dostupných informací víme, že postava sv. Valentýna jsou pravděpodobně dvě osoby, jejichž poselství se postupně setkalo v jednom datu – a to 14. února. Valentýn Římský byl kněz, původně pravděpodobně lékař, který skutečně za vlády Claudia II. tajně oddával dvojice a proslul svou dobročinností, zázračnými uzdraveními a odvážnou vírou. Druhým mužem tohoto jména byl biskup Valentýn z Terni, který byl proslulý zázračným uzdravováním a oblibou u lidu. Byl vězněn, mučen a popraven stětím. Životy obou těchto světců se odehrávaly ve 3. století za vlády císaře Claudia II. A církev si jejich památku připomíná právě dnes 14. února. Ostatky, které najdeme v bazilice sv. Valentýna v Terni, tedy patří jednomu z těchto světců, pokud se tedy nejedná o jednu a tutéž osobu, což dnes s jistotou nevíme.

Co ale víme je, že církev poselství sv. Valentýna slaví již velmi dlouhou dobu, první spis o jeho životě (spíše legenda) byl sepsaný již v 6./7. století. Ale hrdinou mezi svatými na poli romantické lásky jej učinil až britský autor Geoffrey Chaucer ve své básni Ptačí sněm. Toto poselství od té doby sv. Valentýnu zůstalo.

Je pravdou, že v době Claudia II. byl velký společenský tlak na to, aby se mladí muži neženili, ale šli do armády a bojovali za svého císaře. Odtud se tedy vzalo ono tajné oddávání zamilovaných. Sv. Valentýn opravdu asi oddával mladé lidi a vedl je k tomu, aby zakládali rodiny.

Možná toto je poselství, které bychom si mohli od sv. Valentýna vzít i dnes, že povolání k manželství a rodina jsou a byly pro církev důležité. A to dokonce natolik, že i řadu svatých kněží jejich obhajoba stála vlastní život. Kromě současného světce kněze Maxmiliána Kolbe, který se v Osvětimi obětoval namísto manžela a otce rodiny, můžeme mezi tyto přímluvce za snoubence a manžele považovat i sv. Valentýna. Není náhodou, že v blízkosti jeho svátku běží tzv. Týden manželství.

Tento svátek tedy můžeme využít k modlitbě za ty, kdo jsou zamilovaní, nebo za ty, kdo prožívají těžkosti v manželství a možná zvlášť za ty, kdo člověka, se kterým by prožili svůj život teprve hledají. Co říkáte, to už nezní tak přeslazeně :)

Ať Vás na každém kroku provází radost!
Michaela

Napsat komentář