Návrat domů

natalka_newRozhodla jsem se udělat to dneska trošku jinak. Přijmi prosím následující řádky jako Slovo od Boha, jako něco, co chce On říct právě tobě. Otevři mu své srdce a nech Ho v něm působit.

-Natálka

Mé drahé dítě,

chybíš mi. Už příliš dlouho funguješ beze mě. Už příliš dlouho jsi mi neotevřelo své srdce, nedalo jsi mi možnost přivinout si tě do své náruče. Toužím po tobě, toužím po rozhovoru s tebou. Vrať se zpátky prosím. Vrať se zpátky domů, zpátky ke mně. Není pozdě. Nikdy není pozdě znova mi odevzdat svůj život. Já jsem trpělivý a čekám na tebe každý den, každou minutu. Hledej mě a najdeš mě čekajícího. Čekajícího na svého milovaného syna a na svou milovanou dceru. Na to, abys mě našlo, nemusíš chodit nikam daleko. Stačí, když zavoláš a já přijdu. Volej mě, když se cítíš silné i ve chvílích slabosti. Volej mě, když máš radost, i když máš chuť plakat. Volej mě, protože ti chci odhalit víc ze sebe samotného.

Stvořil jsem tě jako své mistrovské dílo, no hřích nás rozdělil. Já jsem však hřích porazil, kvůli tobě a to tak, že jsem poslal svého Syna zemřít na kříži. Mé dítě…Samota tě zabíjí. Přicházej proto raději ke svému Otci a nabírej život plnými doušky. Doma máš všeho dostatek a tvým domovem jsem já. Promluv si se mnou a dovol mi vzít na sebe tíhu tvého hříchu, dovol mi učinit tě bílým jako sníh.

Přijď zpátky ke mně se vším, co máš, s celým svým srdcem a celou svou duší, protože já mám moc tě očistit. Přijď zpátky domů.

-Tvůj Král

Napsat komentář