Je Bůh skutečně skutečný?

bea

Ani nevím, proč mě tahle otázka poslední dobou stále více napadala a určitým způsobem i znepokojovala… Snažím se teď, v postní době, věnovat Bohu „více času“ a možná právě díky této snaze (i když je to trochu paradoxní), díky možnosti zajet na hlubinu se najednou vynořila ta moje pochybnostJe Bůh skutečně skutečný?

(Zvláštní je, že mě ta otázka znepokojovala, i když jsem „dotek živého Boha“ v mém srdci nebo působení Ducha Svatého v mém nitru už několikrát zakusila). Možná to bylo pokušení anebo možná zkouška, jak silná – lépe to asi vystihnu slovem slabá, je moje víra. A pak jsem se zaposlouchala do přednášky z katolické charismatické konference a byla to právě slova z homilie P. Marcela Javory, která mi dala odpověď na mou otázku.

Tady jsou:

„Bylo to jednou v seminární kapli o takzvané rekolekci (2 denní duchovní obnova, kterou bohoslovci mají každý měsíc) a tenkrát jsem si představil takovou situaci. Seděl jsem – vím přesně kde, na motoru varhan, který byl u okna a já jsem tím oknem viděl takhle na hřbety domů, které stojí v sousedství semináře, abych mohl přemýšlet, aby mě nic nerušilo. A teď  jsem si představil tu kapli, jak tam takhle jsme shromážděni a přichází pan rektor, tedy šéf semináře a řekne: PÁNOVÉ, TAK TEĎ VÁM MUSÍM ŘÍCT NĚCO VELMI DŮLEŽITÉHO. VY JSTE SE STALI SOUČÁSTÍ TAKOVÉHO SOCIOLOGICKÉHO POKUSU – CO DOKÁŽE ČLOVĚK DÁT NEBO ČEHO SE DOKÁŽE VZDÁT PRO VELKÝ IDEÁL. TAK POKUS SKONČIL, DOCELA JSTE OBSTÁLI, ALE JE POTŘEBA SE ROZEJÍT, BĚŽTE DOMŮ, PROTOŽE ŽÁDNÝ PÁN BŮH NENÍ!!!

A teď jsem pozoroval sám sebe, co by to se mnou udělalo, kdyby tohle to pan rektor skutečně řekl. A JÁ JSEM ZJISTIL, ŽE MOJE NITRO BY SE STALO TAK PRÁZDNÝM, ALE TAK NEVYSLOVITELNĚ PRÁZDNÝM. Zkuste si představit, že vám někdo VYTRHNE Z TĚLA PODSTATU, VÁŠ STŘED – STŘED VAŠÍ BYTOSTI, nebo řekněme SRDCE.

A TEĎ CHODÍTE JAKO TĚLO BEZ DUŠE, PROTOŽE UŽ ŽÁDNOU DUŠI NEMÁTE.

KDYBY NEBYL BŮH, TAK BY BYLO ŽITÍ TAK ABSURDNÍ, ALE TAK, ŽE BY TO V PODSTATĚ ZA ŽITÍ MOC NESTÁLO.

A já jsem si tenkrát uvědomil, jak potřebuji naplnění Bohem. Jak potřebuji, aby on ve mně bydlel a žil a naplňoval ten můj hlad po plnosti, která mi tolik schází.

„A co by zjištění, že žádný Pán Bůh není, udělalo s vámi“?

Bea

Napsat komentář