Autor: Trinity

Blog, Daily life

Boj o svätosť

Každodenný život je boj! Bojujem o svoje srdce. Popri všetkých povinnostiach, očakávaniach okolia, pripomienkach blízkych… Zas a znova bojujem o svoje srdce. Chcem odmietať všetku horkosť, zatrpknutosť, hnev. No zlyhávam. Priznávam to! Nie som dokonalá, aj keď byContinue reading